Kúpiť lístok

Zatvoriť dialóg

Speed Dating

Využi 10 minút strávených s lídrom firmy a diskutuj s ním o témach ktoré Ťa zaujímajú. Čo sa opýtaš a dozvieš je len na tebe.

Počet miest na jednotlivom datingu je limitovaný a podmienený zaslaním tvojho CV po registrácii. Svoju motiváciu a výber napíš Blanke na email: blanka.nohynkova@nexteria.sk

CV

Alena Sochorová

Accenture

CEO Accenture Czech Republic

Výkonná riaditeľka českej pobočky poradenskej spoločnosti Accenture pre oblasť telekomunikácií so zodpovednosťou za telco consulting v Česku, Slovensku a Maďarsku.Od roku 2012 je súčasťou šesťčlenného top manažmentu Accenture v Českej republike. Zástupkyňa vedenia firmy Accenture pre oblasť spoločenskej zodpovednosti a regionálny vedúci pre diverzitu a inklúziu. V Accenture pracuje od roku 1996. Špecializuje sa na projekty v oblasti telekomunikácií a riadenie vzťahu so zákazníkmi. Absolvovala Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a MBA na University of Pittsburgh, Katz Business School v USA.


Viac informácií

Michal Liday

Tatra banka

CEO

Michal Liday vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor

matematika a výpočtová technika. Neskôr pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Ekonomickej

Univerzite v Bratislave so špecializáciou na Kvantitatívne metódy v ekonómii. Absolvoval študijné

stáže na Mankato State University v Minnesote (USA), City University v Londýne (VB) a Johannes

Kepler Universität v Linzi (Rakúsko). V roku 2010 absolvoval General Management Program na

Harvard Business School v Bostone (USA).

Svoj profesijný život začal v roku 1992 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v

Tatra banke na pozícií riaditeľa pobočky. Riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva sa stal v roku

2000. O päť rokov neskôr presmeroval svoje pôsobenie do oblasti retailového bankovníctva. Od roku

2007 bol členom predstavenstva Tatra banky zodpovedným za retailové bankovníctvo. V roku 2015 sa

stal generálny riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky.


Viac informácií

Zuzana Merendová

AT&T

Assistant Vice President

Zuzana pracuje v AT&T od roku 2003. Pred tým, ako začala pôsobiť v globélne riadenom manažmente, prešla viacerými pozíciami v oblasti obchodu a projektového manažmentu. V súčastnosti je Zuzana zodpovedná za tímy IBM PIM Service Delivery, ktoré podporujú všetky servisné línie v Ázii, Európe a USA a ďalšie zdielané tímy zodpovedné za projektový a zmenový manažment pre globálnych zákazníkov.


Viac informácií

Peter Virsík

Adidas

Managing director

Peter-Marcus Virsík pôsobí ako „Managing Director“ na čele regiónu adidas Group Central Europe East, zastrešujúceho 7 krajín - Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko s centrálou v Bratislave. Je absolventom Univerzity St. Gallen, Švajčiarsko, odbor ekonómia a manažment. Svoju kariéru začal v roku 1994 v spoločnosti Roland Berger Strategy Consultants v Mníchove, kde v rokoch 2000-2002 viedol globálnu jednotku zameranú na “Lifestyle/ Sports and Luxury goods”.

V roku 2002 nastúpil do európskej centrály spoločnosti adidas AG v Nemecku, kde bol zodpovedný za strategický rozvoj v regióne Európa, Blízky východ a Afrika. V roku 2004 bol menovaný za konateľa adidas ČR so sídlom v Prahe zodpovedného za obchod a marketing.

V roku 2007 bol ako „Managing Director“ poverený spoločnosťou adidas AG vybudovať nový región „Central Europe East“ pre Poľsko, Českú republiku, Slovensko a Maďarsko s vlastnou centrálou v Bratislave. V roku 2012 boli do tohto regiónu začlenené Pobaltské krajiny – Litva, Lotyšsko a Estónsko.


Viac informácií

Gabriela Koleková

Adidas

Head of HR

Je absolventkou Filozofickej fakulty UK. 14 rokov pracovala v spoločnosti Philip Morris International ako HR business partner na Slovensku a v Českej republike. Na globálnom riaditeľstve vo Švajčiarsku bola zodpovedná za riadenie rozvojových programov pre top talenty a viedla globálne projekty, napr. prieskum angažovanosti zamestnancov, riadenie diverzity a pod. Od roku 2009 pracuje v spoločnosti adidas Group na Slovensku, kde sa nachádza regionálne riaditeľstvo pre Poľsko, Českú republiku, Maďarsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Ako členka regionálneho manažment tímu zastrešuje HR aktivity v týchto 7 krajinách.

Má skúsenosti v oblasti definovania HR stratégií a priorít, v oblasti výberu a náboru pracovníkov, identifikácie a rozvoja talentov, kariérnych a rozvojových plánov, hodnotiacich systémov, v oblasti odmeňovania a zamestnaneckých výhod, internej komunikácie a rôznych HR projektov v rámci FMCG, výroby a maloobchodu.

Vo voľnom čase beháva, číta a rada trávi čas s rodinou a priateľmi.


Viac informácií

Petra Novotná

Slovak Telekom

Senior manager of marketing communication

V telekome pracuje od roku 2003. Na začiatku mala za úlohu rebranding firmy, neskôr sa jej rola rozšírila o mediálnu stratégiu a plánovanie a zodpovednosť za stratégiu značky. Od júla 2016 je zodpovedná za marketingovú komunikáciu na slovenskom trhu čo zahŕňa nadlinkovú a podlinkovú komunikáciu, mediálnu stratégiu, oblasť sociálnych médií, eventy, Magio pláž... Je tiež členkou prezídia Rady pre reklamu a členom OZ Ľudia z marketingu. Druhým rokom participuje akok mentor v projekte medzifiremneho mentoringu.


Viac informácií

Marco Kamerling

Swiss Re

Chief Marketing Officer EMEA

As off 1. August 2016 I am a member of iptiQ EMEA Executive Team, where I work as Chief Marketing Officer. Prior to joining Swiss Re I was working as Managing Director for Synpulse Management Consultants in Hong Kong and Zurich and held various senior executive roles in the insurance sector in Switzerland.

iptiQ is a new business owned by Swiss Re and my main responsibilities cover market development, sales and marketing. iptiQ´s vision is to protect more lives and families to make society more resilient and I am very dedicated to deliver this message. I am passionate about building a strong iptiQ brand to get a step closer to achieving our vision every day. I experience this as a true privilege.


Viac informácií