FIIT, STU Bratislava

09.10.2019

Round Tables

Počas 30tich minút máš možnosť dozvedieť sa o danej téme viac od jej moderátora a ďalších spoludiskutujúcich pri jednom okrúhlom stole.

Počet miest pre daný stôl je limitovaný na 5-8 účastníkov. Je dobré sa vopred registrovať, aby sa ti ušlo miesto. Prihlasovanie bude prebiehať v dátumoch 6.9. až 20.9.2019.

CV

Lístky

Summer Ticket
do 31.8

Lístok za
5€!
  Kúpiť lístok