ESET

Roman Kováč

Roman Kováč je od roku 2018 riaditeľom výskumu spoločnosti ESET. Predtým pracoval v spoločnosti ESET ako vedúci bezpečnostného výskumného laboratória a v spoločnosti začínal ako analytik malvéru už v roku 2009. Roman je absolventom informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave a má viac ako 12 rokov skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti je vedúcim pododdelenia Core Research and Threat Detection, ktoré - okrem iných významných úspechov - odhalilo, ako došlo k prvému výpadku prúdu spôsobenému malvérom na svete, odhalilo prvý nájdený rootkit UEFI vo voľnej prírode, odhalilo aktivity rôznych APT skupín a odhalilo pôvod NotPetya - jedného z najškodlivejších kybernetických útokov v histórii.

EXXETA

Ľubomíra Chovancová

Ľubomíra Chovancová pôsobí v spoločnosti Exxeta s.r.o. od jej vzniku v roku 2016 a zastáva pozíciu Managing Director. Je zodpovedná za ľudské zdroje, hľadanie a nábor nových talentov a úspešný chod slovenskej pobočky Exxeta. Jej cieľom je stabilný rast a rozvoj spoločnosti, zabezpečiť priaznivé pracovné prostredie, podmienky pre odborný rast a tvorivosť zamestnancov ako aj spokojnosť, prosperitu a well-being kolegov. Vo svojom voľnom čase sa venuje tancovaniu a medzi jej veľké vášne patrí cestovanie.

TELEKOM

Diliana Durkajová

Diliana vyštudovala matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V Slovak Telekom pracuje už viac ako 10 rokov, kde si prešla niekoľkými pracovnými pozíciami a momentálne zastáva rolu Head of Artificial Intelligence. V oblasti dát sa cíti ako ryba vo vode, zároveň sa venuje témam a rozvoju v oblastiach Team Grow Leadership, Demystifying AI withing Company, Experience building, Data product Solution Design.

Accenture

Juraj Schmidt

Juraj Schmidt súčasne vedie Klientské Inovačné Štúdio v bratislavskej pobočke firmy Accenture. Vo firme pôsobí od roku 2003. Prešiel celou škálou pozícií Accenture Technologického Centra v Bratislave počnúc programátorom, cez funkčné role, business analytika až po riadiace role rozsiahlych projektov a programov systémovej integrácie a podpory nasadených systémov pre klientov rôznych odvetví, prevažne telekomunikácií a prevažne v Európe.

Tatra banka

Jozef Úroda

Počas niekoľkých rokov od kedy sa profesne pohybujem v oblasti informačnej bezpečnosti som si prešiel rolami ako administrátor Identity and Access management systémov, Security officer, neskôr som sa sústredil skôr na metodickú časť informačnej bezpečnosti až po manažment rizík v rámci tejto oblasti.
Aktuálne zastávam pozíciu Head of ICT Risk and Resilience moje zodpovednosti v organizácii zahŕňajú vlastníctvo ICT Risk frameworku, zodpovednosť za biznis kontinuity manažment, podporu GDPR a vzdelávania bezpečnosti.
Výsledkami môjho pôsobenia v banke je okrem iného implementácia ICT Risk manažmentu v súlade s novými štandardami, ktoré publikovala EBA alebo koncept vzdelávania pre zamestnancov a taktiež aj pre klientov. Budovanie povedomia o bezpečnosti z klientskeho pohľadu môžete poznať pod značkou #predigitalnubezpecnost.