Anton Staněk

Partner

 JUDr. Anton Staněk je spoluzakladateľom advokátskej kancelárie STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., pričom ako advokát pôsobí už viac ako 19 rokov.
Anton sa venuje najmä právnej oblasti Akvizícii a Fúzií, Obchodného práva, Práva duševného vlastníctva, Protimonopolného práva a Práva verejného obstarávania.
Anton popri výkone svojho advokátskeho povolania je aj členom skúšobnej komisie pre advokátske skúšky v Slovenskej advokátskej komore ako aj členom komisie pre výber nových sudcov.

All Sessions By Anton Staněk

Advokát, či psychológ? Duševné zdravie v advokátskom fachu
19:20 20:05
Hlavná sála