Dominika Bajzáthová

Counsel

Dominika je absolventkou Právnickej fakul­ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala aj titul doktor práv. V advokátskej kancelárii Kinstellar pôsobí na pozícii Counsel a vo svojej praxi sa špecializuje na oblasť bankovníctva, financií a kapitálových trhov. Má dlhoročné skúsenosti s fúziami a akvizíciami, korporátnym poradenstvom, nehnuteľnosťami a stavebníctvom, ako aj s poradenstvom v oblasti poisťovacieho práva.

All Sessions By Dominika Bajzáthová

Speed dating
17:30 18:15
1.11. Počítačová miestnosť