Martin Čabák

Partner

Martin je partner s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti bankovníctva a financií, práva EÚ a regulatórnych otázok, ako aj súdnych sporov. Poskytoval poradenstvo klientom pôsobiacim v rozličných sektoroch, prevažne v oblasti energetiky a sieťových odvetví, v súvislosti so širokou škálou korporátnych a obchodných transakcií s osobitným zameraním na aspekty ich financovania. Zastupuje veriteľov a dlžníkov v obtiažnych situáciách a procese reštrukturalizácie a spoluriadi sporovú prax Hilbridges.

All Sessions By Martin Čabák

Speed dating
18:25 19:10
1.11. Počítačová miestnosť
Advokát, či psychológ? Duševné zdravie v advokátskom fachu
19:20 20:05
Hlavná sála