Michal Ridzoň

Partner

Michal je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s pôsobením v advokácií. Je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie WISE3, kde zodpovedá za oblasti ochrany osobných údajov, duševného vlastníctva, informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti a riešenia sporov. Okrem toho sa venuje oblastiam zmluvných vzťahov, nehnuteľností a stavebníctva a rodinného práva.

All Sessions By Michal Ridzoň

Speed dating
17:30 18:15
1.11. Počítačová miestnosť