Šimon Hudák

Advokát

Šimon Hudák vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v kancelárii Semančín Poláček, kde sa venoval správnemu právu, súdnym sporom, stavebníctvu a pracovnému právu.

V súčasnosti sa špecializuje na stavebnú a environmentálnu reguláciu, spory a verejné obstarávanie. Šimon tiež radí viacerým organizáciám a iniciatívam podporujúcim udržateľnú výstavbu a energetickú hospodárnosť stavebných projektov.

Má rád vysokohorskú turistiku, vytrvalostný beh, knihy a divadlo.

All Sessions By Šimon Hudák

Speed dating
17:30 18:15
1.11. Počítačová miestnosť