Kvetoslava Živčáková

advokátka, členka SAK

JUDr. Kvetoslava ŽIvčáková, advokátka absolvent Právnickej fakulty UK advokátske skúšky v r. 1999
člen Slovenskej advokátskej komory od r. 2000
skúšky správcu konkurznej podstaty v r. 2009 (MS SR)
viceprezident Asociácie správcov a správcovských spoločností od r. 2013
Úrad na ochranu soobných údajov – skúška na zodpovednú osobu podľa § 24 ods 5 zák 122/2013 (GDPR) Predseda III. Disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory – od r. 2017
člen Správnej rady Nadácie Slovenskej Advokácie – od r. 2019
Regionalny zástupca Slovenskej advokátskej komory pre BA kraj – od r. 2021

Website