Richard Karkó

advokát, člen SAK / advokát a konateľ Karkó s.r.o

1991 – 1996 štúdium na Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1996 – 2000 advokátsky koncipient u JUDr. Ľubomíra Hagaru v Žiline
2000 – neprerušený aktívny výkon advokácie
2010 – 2013 zvolený Konferenciou Slovenskej advokátskej komory za člena Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory a za jej predsedu
2013 – 2017 zvolený Konferenciou Slovenskej advokátskej komory za člena Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory a za jej predsedu
2010 – 2017 člen skupiny pre veci advokátske Slovenskej advokátskej komory 2017 – 2020 zvolený Konferenciou Slovenskej advokátskej komory za člena Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
2017 – 2020 predseda skupiny pre veci advokátske a komisie pre veci koncipientske Slovenskej advokátskej komory
2017 – 2020 predseda komisie pre ochranu spotrebiteľov právnych služieb Slovenskej advokátskej komory
2010 – 2020 člen skupiny pre zlučiteľnosť výkonu funkcií advokáta a advokátskeho koncipienta s inými činnosťami Slovenskej advokátskej komory
2018 – predseda skúšobného senátu Skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory
2021 – zvolený Konferenciou Slovenskej advokátskej komory za člena Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory