NAŠE POSLANIE .

TÚŽIME PO TOM, ABY SA MLADÍ ĽUDIA VEDOME ROZHODOVALI, ŠTARTOVALI KARIÉRU A ZAMESTNÁVALI V ORGANIZÁCIÁCH, ODKIAĽ BUDÚ ZLEPŠOVAŤ SLOVENSKO.

Vízia a hodnoty .

Veríme, že ľudia sa rozhodujú slobodne každý za seba, avšak ich rozhodnutia formuje kontext, okolnosti, zážitky a skúsenosti, ktoré pri svojom rozhodovaní vnímajú. Našou úlohou je mladým ľuďom ukazovať a vysvetľovať dôležité kontexty z pohľadu poslania a hodnôt Nexterie – poznanie vlastných talentov, vnímanie a chápanie spoločensky závažných tém, ako aj porozumenie rozmeru etiky podnikania potenciálnych zamestnávateľov.

SME PRESVEDČENÍ O TOM, ŽE AK BUDEME TIETO KONTEXTY UKAZOVAŤ A HOVORIŤ O NICH, BUDE RÁSŤ AJ TLAK NA ICH ROZŠIROVANIE V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A SPOLOČNOSTI.

Organizácie a osobnosti .

Výber organizácii a osobností, ktoré na Night of Chances študentom prinášame má dopad na ich kariérne rozhodnutia. Preto vstup na podujatie je na pozvánku (nedá sa „kúpiť“) a pri výbere organizácií, ktoré pozývame hľadáme pre kariérne rozhodovanie študentov tie najlepšie, ktoré reprezentujú hodnoty Nexterie, kde stojí za to pracovať.

Ak sa budú mladí ľudia rozhodovať informovane, budú na správnom mieste smerovať na významné pozície
 a organizácie budú dobre fungovať s pozitívnym dopadom na krajinu. Prinášaním pozitívnych vzorov a tém vieme mladých ľudí inšpirovať k takýmto rozhodnutiam.

Alors, on travaille ensemble

Latest Blog News .

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum nibh vel velit solicidin

    Sorry, no posts matched your criteria.

Alors, on travaille ensemble

The partners .

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum nibh vel velit solicidin
Alors, on travaille ensemble

Innovative Concepts .

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum nibh vel velit solicidin

    Sorry, no posts matched your criteria.