Image Alt

Naše poslanie

Túžime po tom, aby sa mladí ľudia vedome rozhodovali, štartovali kariéru a zamestnávali v organizáciach, odkiaľ budú spoločne zlepšovať Slovensko.

Naša vízia a hodnoty .

Veríme, že ľudia sa rozhodujú slobodne každý za seba, avšak ich rozhodnutia formuje kontext, okolnosti, zážitky a skúsenosti, ktoré pri svojom rozhodovaní vnímajú. Našou úlohou je mladým ľuďom ukazovať a vysvetľovať dôležité kontexty z pohľadu poslania a hodnôt Nexterie – poznanie vlastných talentov, vnímanie a chápanie spoločensky závažných tém, ako aj porozumenie rozmeru etiky podnikania potenciálnych zamestnávateľov.

Kľúčové oblasti spoločnosti

Veríme, že kľúčové oblasti spoločnosti na ktorých nám záleží sa zlepšia len vtedy, ak v nich budú pracovať slušní a schopní ľudia. Našou úlohou je identifikovať problematické oblasti, v ktorých potrebujeme ako krajina pridať a kde chýbajú šikovní a schopní ľudia, spoznať v nich tie najlepšie kariérne príležitosti a tieto prinášať a pre ne inšpirovať mladých ľudí na Night of Chances. Veríme, že ak sa nám podarí posilniť tieto „pozitívne ostrovčeky“ môžu tieto rásť na sile.

SME PRESVEDČENÍ O TOM, ŽE AK BUDEME TIETO KONTEXTY UKAZOVAŤ A HOVORIŤ O NICH, BUDE RÁSŤ AJ TLAK NA ICH ROZŠIROVANIE V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A SPOLOČNOSTI.

Organizácie a osobnosti

Výber organizácii a osobností, ktoré na Night of Chances študentom prinášame má dopad na ich kariérne rozhodnutia. Preto vstup na podujatie je na pozvánku (nedá sa „kúpiť“) a pri výbere organizácií, ktoré pozývame hľadáme pre kariérne rozhodovanie študentov tie najlepšie, ktoré reprezentujú hodnoty Nexterie, kde stojí za to pracovať.

Ak sa budú mladí ľudia rozhodovať informovane, budú na správnom mieste smerovať na významné pozície
 a organizácie budú dobre fungovať s pozitívnym dopadom na krajinu. Prinášaním pozitívnych vzorov a tém vieme mladých ľudí inšpirovať k takýmto rozhodnutiam.