tím night of chances

Nočný tím

Sme skupina profesionálov s rozdielnou špecializáciou, ale rovnakým poslaním. Našim cieľom je ukazovať a vysvetľovať mladým študentom dôležitosť profesného sebapoznania, schopnosť využiť vlastný talent a pomôcť im uvedomiť si vlastnú hodnotu, ale aj požiadavky na trhu práce. Nadchli sme sa pre myšlienku prepojenia študentov s úspešnými organizáciami z praxe, v ktorých môžu využiť reálne uplatniť to, čo sa naučili.