Branislav Brocko

Partner

Branislav je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V advokácií pôsobí viac ako 25 rokov. Je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie WISE3, kde zodpovedá za oblasti fúzií a akvizícií, práva obchodných spoločností a financovania, kapitálových trhov a poistenia. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v rôznych regulačných otázkach v odvetviach, ako sú telekomunikácie, energetika, obchod s vojenským materiálom, farmaceutický priemysel a zdravotníctvo.

All Sessions By Branislav Brocko

Ako sa rodí dobrý advokát?
18:25 19:10
Hlavná sála