Skúsenosti expertov odkryté pre študentov a absolventov

Veríme, že lídri formujú spoločnosť, v ktorej žijeme. Preto prinášame budúcim lídrom expertov z najvýznamnejších firiem v ich odvetví, raz ročne, priamo na pôdu ich školy. Aby si otestovali svoje schopnosti riešením praktických úloh, získali nové vedomosti a diskutovali o odborných a celospoločenských témach.

Bratislava

10.10. 2018

Brno

24.10. 2018

Košice

7.11. 2018