Najlepšie kariérne podujatia pre mladých na Slovensku

Veríme, že lídri formujú spoločnosť, v ktorej žijeme. Preto prinášame budúcim lídrom expertov z najvýznamnejších firiem v ich odvetví, raz ročne, priamo na pôdu ich školy. Aby si otestovali svoje schopnosti riešením praktických úloh, získali nové vedomosti a diskutovali o odborných a celospoločenských témach.

Bratislava

Night of Chances IT

11.03. 2020

Bratislava

Night of Chances Finance

25.03. 2020

Košice

Night of Chances Kosice

22.04. 2020